Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

— publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
    (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
— nazwę stacji Użytkownika (identyfikacja przez protokół http o ile jest możliwa),
— czas nadejścia zapytania,
— pierwszy wiersz żądania http,
— kod odpowiedzi http,
— liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
— adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link)
    w przypadku gdy przejście do strony BIOVELIM sp. z o.o. nastąpiło przez odnośnik,
— informacje o przeglądarce Użytkownika,
— informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony BIOVELIM sp. z o.o. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, możemy analizować pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

EN / DE